Matematyczne Pendolino

O projekcie:

Projekt zatytułowany „MATEMATYCZNE PENDOLINO”, przygotowany przez nauczycieli matematyki Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach otrzymał dofinansowanie w III edycji programu grantowego "mPotęga". Nadesłano 880 wniosków, Kapituła oceniająca wnioski o dofinansowanie wybrała 210 projektów, które otrzymały dofinansowanie od 2 tys. zł do 8 tys. zł (142 projekty adresowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich rodziców oraz 68 projektów adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Nasza Szkoła zyskała dofinansowanie w wysokości 8 tys.zł. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Technicznych od września do grudnia 2016r, w trzech klasach: IIa technikum, IIb technikum i IIIb technikum. Celem projektu jest:

-nauka matematyki poprzez zabawę,

-rozwijanie umiejętności twórczego i strategicznego myślenia i umiejętności wykorzystania technologii informatycznej,

-pomoc uczniom słabszym w nauce matematyki, a także rozszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej, stworzenie internetowego portalu dla uczniów,

-wskazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, stosowanie wiedzy matematycznej w praktyce,

-nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej.

-rozwijanie wyobraźni przestrzennej i abstrakcyjnego myślenia.

We wrześniu uczniowie wezmą udział w warsztatach - będą grać w różne gry matematyczne, rozwiązywać rebusy, łamigłówki i zagadki matematyczne, a także tworzyć własne. W październiku młodzież na stworzonej prze siebie stronie internetowej będzie zamieszczać rozwiązania zadań domowych, filmiki z wyjaśnieniem zadań, interaktywne testy z danego działu i testy maturalne. W listopadzie uczniowie będą realizować projekty: Rodzinne wakacje, Remont Sali i Spinning dla zdrowia. W grudniu uczestnicy zorganizują Dzień Matematyki w szkole, stworzą scenariusze konkursów, prezentacje o sławnych matematykach. Zaprezentują zagadki i łamigłówki, przedstawią prezentacje powstałych projektów. Podczas realizacji projektu będą stosowane nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych, metody projektu, twórczego rozwiązywania problemów, gier strategicznych, łamigłówek i rebusów. Dla uczniów całej szkoły stworzona zostanie mobilna strony internetowa z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi – zadaniami domowymi, filmikami wyjaśniającymi wybrane treści matematyczne, testami z poszczególnych działów matematyki i testami maturalnymi, a także rebusami i zagadkami matematycznymi. Koordynatorem projektu w Zespole Szkół Technicznych jest Beata Kosiba-Hućko.

Galeria:

Testy:

Przydatne linki:

Copyright © 2016

Website | Sebastian Zborowski

Javascirpt | Gabriel Madej